top of page
star-of-life-2.png
20211230_145414.png

「 香港做設計慘過食屎!」

我哋係香港一直參與同急救,救援既相關義工服務

但發現香港當是相關主題既product實在太少

咁唯有自己做囉

 多謝你地一直由2013到現在

令我地一直成長

希望有一天我地唔使再食屎

!香港人加油!

line 2.png

Our Team

DSC_3630.JPG
line 1.png

Email

WhatsApp

  +852 46147150  

bottom of page